Make your own free website on Tripod.com

Kata-kata Hikmah


[Laman Utama]

"Diantara tanda kekuasaan Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Sebab itu janganlah kamu sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan, melainkan sujudlah kepada Allah yang menjadikan semuanya itu, jika kamu sebenarnya menyembah dan mengabdikan diri kepadaNya"