Make your own free website on Tripod.com

Text Box: Matahari Terlalu Rendah
 

 

 


Sabda Nabi:

"Direndahkan matahari di hari kiamat di atas makhluk setinggi satu jengkal jauhnya."

 

Sabda Nabi lagi:

"Dikumpulkan manusia di hari kiamat, tiada berkasut, tiada berpakaian dan bersunat."

 

Siti Aisyah bertanya Nabi:

"Orang laki-laki dan orang perempuan berkumpul bersama-sama, mereka dapat melihat satu sama lain.

 

Lantas Nabi menjawab:

"YaAisyah, di masa itu lebih menarik perhatian daripada melihat hak orang lain.

 

 

 

(petikan dari buku: Peringatan Untuk Manusia Akhir Zaman Menjelang Qiamat, Mohd Isa Abdul Jalil, Sykt. Nurulhas,1993)