Make your own free website on Tripod.com

Text Box: Munculnya Yakjuj dan Makjuj
 

 

 


Di dalam surah AI-Anbia ayat 96, Allah menerangkan akan munculnya Yakjuj dan Makjuj.

" Sehingga apabila diturunkan Yaklui da Makjuj di mana mereka

akan turun dari tempat yang tinggi.  "

 

Semasa pemerintahan Iskandar Zulkarnain diceritakan mereka telah membina tembok-ternbok atau benteng-benteng bagi mengelakkan dari serangan bangsa Yakjuj dan Makjuj.  Yakjuj dan Makjuj ini tinggal di gunung Kaukasus di wilay-ah negeri Rusia.

Iskandar Zulkarnain membina tembok itu adalah bertujuan untuk menghalangi mereka dari menggangu bangsa lain di persekitarannya.  Apabila hampir menjelang kiamat nanti, tembok-tembok itu akan runtuh maka keluarlah Yakjuj dan Makjuj itu dari gununggunung seperti semut.

Bangsa Yakjuj dan Makjuj memang terkenal dengan sifatnya yang zalim dan kejam.  Menurut Aimarghi, Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan dari bangsa Tartar dan Monggol.  Pendapat lain pula mengatakan bahawa Yakjuj dan Makjuj merupakan dua bangsa yang mendirikan negara komunis iaitu Rusia dan China.  Mereka ini menyemaikan fahaman anti Tuhan yang mana mereka berhasrat untuk memusnahkan kebenaran adanya Tuhan dan mereka bercita-cita untuk menghancurkan agama Allah.

 

 

 

(petikan dari buku: Peringatan Untuk Manusia Akhir Zaman Menjelang Qiamat, Mohd Isa Abdul Jalil, Sykt. Nurulhas,1993)